PRZETWORNIK DWUTLENKU WĘGLA I TEMPERATURY GMW116 DO INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Charakterystyka użytkowa:

zakres pomiarowy temperatury: 0...50°C, dokładność ±0,7°C
zakres pomiarowy zawartości dwutlenku węgla: 0...2000ppm, dokładność ±2% zakresu
wyjścia analogowe: 0...10V, zasilanie 24VDC, pobór ~2,0VA
• CARBOCAP® - półprzewodnikowy (krzemowy) czujnik CO2 w technologii NDIR z wewnętrzną referencją, jednostrumieniowy, 
   pomiar dwóch długości fali , bez części ruchomych
• duża stabilność długoterminowa
• nie wymaga kompensacji temperaturowej

 
SERIA PRZETWORNIKÓW DWUTLENKU WĘGLA GM20 DLA INSTALACJI HVAC

Charakterystyka użytkowa:

• zalecany interwał kalibracji 5 lat
• wersje konstrukcyjne kanałowe i naścienne:
   GMW21(D) - przetwornik naścienny z wyświetlaczem lub bez
   GMW22(D) - przetwornik naścienny z wyświetlaczem lub bez
   GMD20(D) - przetwornik kanałowy z wyświetlaczem lub bez
• CARBOCAP® - półprzewodnikowy (krzemowy) czujnik CO2 w technologii NDIR
   • duża stabilność długoterminowa
• nie wymaga kompensacji temperaturowej

Zakresy pomiarowe: 0...2000ppm (opcjonalnie 0...5000, 0...10000, 0...20000ppm)
Dokładność: ±2% zakresu
Wyjścia analogowe: 4...20mA, 0...20mA, 0...10V, zasilanie 24VDC, pobór ~2,5VA
SERIA PRZETWORNIKÓW DWUTLENKU WĘGLA, TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI GMW90

Charakterystyka użytkowa:

• dostarczany z certyfikatem kalibracji
• duża stabilność długoterminowa
• element pomiarowy mikroelektromechaniczny (MEMS) z CARBOCAP® jako czujnikiem odniesienia
•  zakres pomiarowy:
- dwutlenek węgla: 0...5000ppm, dokładność 30 ppm + 2 % odczytu
- temperatura: -5...+55°C, dokładność ±0,5°C
- wilgotność względna: 0...95%RH, dokładność ±2,5%RH
wyjścia: analogowe 0/4...20mA, 0...5/10V, cyfrowe RS485 MODBus RTU/ BACnet MS/TP
• Wykonania:
GMW93(D)   - dwutlenek węgla i temperatura,  wyjście napięciowe (opcja D - z wyświetlaczem)
GMW93R(D) - dwutlenek węgla, wilgotność względna  i temperatura,  wyjście napięciowe (opcja D - z wyświetlaczem)
GMW93RA   - dwutlenek węgla, wilgotność względna  i temperatura,  wyjście napięciowe, z wyświetlaczem i alarmem 
                     przekroczenia CO2
GMW94(D)   - dwutlenek węgla i temperatura,  wyjście prądowe (opcja D - z wyświetlaczem)
GMW94R(D) - dwutlenek węgla, wilgotność względna  i temperatura,  wyjście prądowe (opcja D - z wyświetlaczem)
GMW95(D)   - dwutlenek węgla i temperatura,  wyjście cyfrowe (opcja D - z wyświetlaczem)
GMW95R(D) - dwutlenek węgla, wilgotność względna  i temperatura,  wyjście cyrfowe (opcja D - z wyświetlaczem)
 
 
PRZETWORNIK DWUTLENKU WĘGLA GMW115 DO INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Charakterystyka użytkowa:

zakres pomiarowy temperatury: 0...50°C, dokładność ±0,7°C
zakres pomiarowy zawartości dwutlenku węgla: 0...2000ppm, 0...5000ppm, dokładność ±2% zakresu
wyjścia analogowe: 4...20mA,0...10V,  zasilanie 24VDC, pobór ~2,0VA
• CARBOCAP® - półprzewodnikowy (krzemowy) czujnik CO2 w technologii NDIR z wewnętrzną referencją, jednostrumieniowy, 
   pomiar dwóch długości fali , bez części ruchomych
• duża stabilność długoterminowa
• nie wymaga kompensacji temperaturowej
PRZETWORNIK DWUTLENKU WĘGLA GMP231 DO INKUBATORÓW CO2

Charakterystyka użytkowa:
• czujnik CARBOCAP® najnowszej generacji
• zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność pomiaru
• sonda pomiarowa odporna na temperaturę do +180°C podczas sterylizacji wysokotemperaturowej
• przeznaczony do instalacji OEM
• zakresy sensorów CO2 optymalizowane dla zakresu 5%CO2
• zakres pomiarowy do 20% CO2
• dostarczany z 4-punktowym certyfikatem kalibracji pomiaru CO2 zgodnej z NIST
• wewnętrzny czujnik ciśnienia i temperatury zapewniający kompensację i stabilność pomiaru w zmiennych warunkach
• układ ochrony czujnika przed wpływem kondensacji

Zakres pomiarowy: 0...20%CO2
Dokładność: w zakresie 0...8%:  ±0,1%CO2,  max błąd w zakresie pomiarowym ±0,4% CO2
Nieliniowość: ±0,1%CO2
Wyjścia: analogowe 0...20mA, cyfrowe RS485, protokół I2C.

 
 
SONDA POMIAROWA DWUTLENKU WĘGLA GMP343 DO POMIARÓW ŚRODOWISKOWYCH

Charakterystyka użytkowa:

• duża stabilnośc i dokładność pomiaru
• do pomiarów w trudnych warunkach środowiskowych
• wykonanie konstrukcyjne dyfuzyjne i przepływowe
• opcje kompensacji wpływu temperatury, ciśnienia, wilgotności i tlenu
• niski pobór mocy i emisji
• krótki czas rozgrzewania

Zakresy pomiarowe: 0...1000/ 2000/ 3000/ 4000/ 5000ppm, 0...2% CO2
Dokładność:  w zakresie 0 ... 1000 ppm  ±(3 ppm + 1 % odczytu)
                    w zakresach 0 ... 2000 ppm do 0 ... 2 %* ±(5 ppm + 2 % odczytu)
Wyjścia: 4...20mA, 0...2,5/ 5V, RS232, RS485
Zasilanie: 11...36VDC
PRZETWORNIKI DWUTLENKU WĘGLA Z SERII GMT220 DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Charakterystyka użytkowa:
• konstrukcyjnie przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, także wysokiej wilgotności, zapyleniu
• obudowa przetwornika w klasie szczelności IP65
• wykonanie z wyświetlaczem lub bez
• dokładność ±1,5% CO2
• wymienne sondy pomiarowe automatycznie odczytywane przez układ elektroniczny przetwornika
• sensor pomiarowy CARBOCAP® - półprzewodnikowy w technologii NDIR
• dostarczany z certyfikatem kalibracji CO2

Wykonania:
• przetwornik GMT221 dla wysokich koncentracji:
   zakresy pomiarowe: 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10 %, 0 ... 20 %
• przetwornik GMT222 dla niskich koncentracji:
   zakresy pomiarowe: 0 ... 2000ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, 0 ... 7000 ppm, 0 ... 10 000 ppm
Wyjścia: 0/ 4...20mA, opcjonalnie wyjścia alarmowe przekaźnikowe
Zasilanie: 11...36VDC, pobór mocy max 4VA
 
 
MODUŁOWY PRZETWORNIK DWUTLENKU WĘGLA GMM220

Charakterystyka użytkowa:

• moduł pomiarowy do zastosowań OEM
• dokładność ±1,5% CO2
• wymienne sondy pomiarowe automatycznie odczytywane przez układ elektroniczny przetwornika
• sensor pomiarowy CARBOCAP® - półprzewodnikowy w technologii NDIR
• dostarczany z certyfikatem kalibracji CO2

Wykonania:
• przetwornik GMM221 dla wysokich koncentracji:
   zakresy pomiarowe: 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10 %, 0 ... 20 %
• przetwornik GMM222 dla niskich koncentracji:
   zakresy pomiarowe: 0 ... 2000ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, 0 ... 7000 ppm, 0 ... 10 000 ppm
Wyjścia: 0/ 4...20mA, opcjonalnie wyjścia alarmowe przekaźnikowe
Zasilanie: 11...36VDC, pobór mocy max 4VA
PRZENOŚNY MIERNIK DWUTLENKU WĘGLA GM70

Miernik z sondą pomiarową z sensorem CARBOCAP® do pomiarów doraźnych w laboratoriach, hodowlach roślin i innych
wymagających pomiarach środowiskowych. Współpracuje z różnymi sondami z szeregu GMP, automatycznie odczytując zakres
pomiarowy sondy. 
• możliwość stosowania w trybie pomiaru dyfuzyjnego lub z pompką aspiracyjną
• pełna funkcjonalność miernika MI70:
- wyświetlacz graficzny i rejestracja do 3200 pomiarów
- dwa porty pomiarowe
- interfejs USB do współpracy komputerem i oprogramowaniem MI70Link
- zasilacz sieciowy

Zakresy pomiarowe zgodne z zakresami sond GMP:
• sonda GMP221 dla wysokich koncentracji:
   zakresy pomiarowe: 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10 %, 0 ... 20 %
• sonda GMP222 dla niskich koncentracji:
   zakresy pomiarowe: 0 ... 2000ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, 0 ... 7000 ppm, 0 ... 10 000 ppm
 
 
ZESTAW KALIBRACYJNY GMK220 DO KALIBRACJI SOND POMIAROWYCH GMP221 I GMP222

• kalibracja jednopunktowa z użyciem jednego gazu wzorcowego
• kalibracja dwupunktowa z użyciem dwóch gazów kalibracyjnych
• czynności kalibracyjne wymagają połączenia z komputerem i zastosowania gazów wzorcowych
• przydatne dla prowadzenia okresowej rekalibracji zapewniającej utrzymanie niezmienionej dokładności i rzeczywistej
pełnej wymienności sond pomiarowych.


Vaisala
Renomowany producent znanych i stosowanych od wielu lat  
mierników, przetworników i kalibratorów wilgotności  
względnej, temperatury punktu rosy oraz dwutlenku węgla w  
wykonaniu do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych.
Laboratorium producenta posiada akredytację FINAS w  
zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych wilgotności  
względnej i temperatury punktu rosy.

Vaisala
--> Aby złożyc zapytanie ofertowe, najwygodniej skorzystac z karty zamówienia