PRZETWORNIK PUNKTU ROSY DMT132 DO SUSZAREK NISKOTEMPERATUROWYCH

Przetwornik  DMT132dedykowany do weryfikacji przebiegu efektywności suszenia w suszarkach niskotemperaturowych.
Występują również w wykonaniu OEM, przeznaczone do konkretnych modeli urządzeń.

Carakterystyka użytkowa:
• Współpraca z miernikami MI70 i DM70 (kalibracja)
• Wysoka dokładnośc pomiaru  ±1°C (±1.8°F) w zakresie -20...+50°C
• Bardzo wysoka stabilność długoterminowa,
• Odporność na działanie sprężarek i większość substancji chemicznych dzięki zastosowaniu sensora HUMICAP®
• Zasilanie 10 .... 28 VDC
• Skalowalne wyjście 4...20mA
• opcjonalna sygnalizacja LED
• opcjonalny wyświetlacz zailany z pętli prądowej
 
 
MINIATUROWY PRZETWORNIK PUNKTU ROSY DMT143

Miniaturowy przetwornik punktu rosy DMT143 do aplikacji OEM. Może pracować w instalacjach pod ciśnieniem do 50bar.

Charakterystyka użytkowa:

• Sensor DRYCAP®
• Funkcja autokalibracji
• wysoka stabilność długoterminowa pozwalająca na wydłużenie interwału pomiędzy kolejnymi rekalibracjami
zakres pomiarowy: -60...+60 °C Td
dokładność:  ±2 oC Td
• skalowalne wyjście 4...20mA (2-przewodowe)
• odporna na kondensację
• krótki czas odpowiedzi
• kompatybilny z miernikiem Vaisala DRYCAP®  DM70
• dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnej z NIST
• łatwy serwis i komunikacja przez interfejs RS485
• alarmu optyczny LED
WIELOPARAMETROWY PRZETWORNIK PUNKTU ROSU DPT145 DO GAZU SF6

Przetwornik DPT145 dedykowany jest do pomiaru właściwości heksafluorku siarki  DPT145 mierzy punkt rosy, ciśnienie i
temperaturę, a jako wielkość kalkulowaną umożliwia także wyliczenie gęstości. Jest pierwszym tego rodzaju urządzeniem klasy
OEM, umożliwiającym pomiar tych wielkości w czasie rzeczywistym.
Charakterystyka użytkowa:
parametry mierzone heksafluorku siarki SF6:
- punkt rosy w zakresie -50...+30°C Td
- ciśnienie w zakresie 1...12 bar
- temperatura -40...+80°C
parametry kalkulowane heksafluorku siarki SF6: g
- gęstość mieszaniny SF6 lub SF6/N2 w zakresie 0...100kg/m3,
- ciśnienie normalizowane dla 20°C w zakresie 1...12 bar
- punkt rosy w warunkach ciśnienia atmosferycznego -65...+30°C
- zawartość wilgoci w ppm 40...40 000ppm
• duże walory użytkowe dzięki bezpośredniemu odczytowi parametrów przez RS485 (MODBUS RTU lub VAISALA)
• wysoka stabilność długoterminowa
 
 
PRZETWORNIK PUNKTU ROSY I CIŚNIENIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA DPT146

Przetwornik punktu rosy i ciśnienia sprężonego powietrza DPT146 umożliwia równoczesny odczyt parametrów w czasie
rzeczywistym przez cyfrowe wyjście pomiarowe RS485.

Charakterystyka użytkowa:
• umożliwia współpracę z miernikiem DM70 jako wyświetlaczem, kalibratorem i rejestratorem
parametry mierzone:
- punkt rosy/ szronu w zakresie -60 ... +30 °C Tdf , dokładność  ±2 °C
- ciśnienie  w zakresie 1…12 bar, dokładność ±0,4% zakresu pomiarowego
- temperatura -40...+80°C (tylko na wyjściu cyfrowym RS485), dokładność ±0,5 °C
parametry kalkulowane:
- punkt rosy w warunkach ciśnienia atmosferycznego -75...+30°C
- zawartość wilgoci w ppm 1...40 000ppmPRZETWORNIK NISKICH WARTOŚCI PUNKTU ROSY DMT152 DO ZASTOSOWAŃ OEM

Przetwronik punktu rosy DMT152 do niskich wartości punktu rosu/ szronu z wyjściem pomiarowym analogowym lub cyfrowym.

Charakterystyka użytkowa:
• podstawowy zakres pomiarowy  -80...-10°C Td, dokładność ±2 °C Td
• wersje kalibracji: -100...0°C Td, -80...-20°C Td lub zdefiniowana przez użytkownika
• wyjście analogowe: 4...20mA (2-przewodowe), 0...20mA, 0...1V, 0...5V, 0..10V (3-przewodowe)
• wyjście cyfrowe RS485 (MODBUS RTU)
• krótki czas odpowiedzi
• kompatybilny z miernikiem Vaisala DRYCAP®  DM70
• dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnej z NIST
• opcjonalnie wyświetlacz LED zasilany z pętli prądowej
 
   
PRZEMYSŁOWE PRZETWORNIKI PUNKTU ROSY I TEMPERATURY Z SERII DMT340 DLA BARDZO NISKIEJ WILGOTNOŚCI

Seria  DMT340 pzreznaczona jest do pracy w warunkach przemysłowych do pomiarów w układach sprężonego powietrza oraz
obróbce metali.

Charakterystyka użytkowa:
• Sensor DRYCAP®  zapewniający wysoką dokładność i powtarzalność pomiaru, dużą stabilność długoterminową,
  a także odporność na kondensację pary wodnej
• zakres pomiarowy: -60...+80°C Td
• unikalna funkcja auto-kalibracji
• wyświetlacz graficzny i klawiatura do podstawowej obsługi
• opcjonalne wyjście przekaźnikowe oraz zasilacz sieciowy
• wbudowana fukcja rejestracji o konfigurowalnym interwale rejestracji
• opcjonalnie wyjście komunikacyjne LAN i WLAN
• dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnej z NIST

Rodzaje wykonań konstrukcyjnych:
- DMT342 - z sondą małogabarytową i kołnierzem, zakres ciśnień do 50bar, opcjonalnie z celką próbkującą
- DMT344 - z sondą z gwintowanym króćcem przesuwnym, zakres cisnień do 50bar, odporność mechaniczna do 100bar
- DMT347 - z sondą małogabarytową z króćcem gwintowanym, zakres ciśnień i odporność mechaniczna do 10bar
- DMT348 - z zaworem kulowym i opcjonalnie celką próbkującą, zakres ciśnień i odporność mechaniczna do 40bar
 
 
PRZETWORNIKI PUNKTU ROSY DMT345 I DMT346 DO INSTALACJI WYSOKOTEMPERATUROWYCH

Przetworniki  DMT345 and DMT346 przeznaczone do pomiaru punktu rosy (wilgotności) w warunkach wysokiej i bardzo
wysokiej temperatury.
Charakterystyka użytkowa:
• Sensor DRYCAP®  zapewniający wysoką dokładność i powtarzalność pomiaru, dużą stabilność długoterminową,
  a także odporność na kondensację pary wodnej
• unikalna funkcja auto-kalibracji
• wyświetlacz graficzny i klawiatura do podstawowej obsługi
• opcjonalne wyjście przekaźnikowe oraz zasilacz sieciowy
• wbudowana fukcja rejestracji o konfigurowalnym interwale rejestracji
• opcjonalnie wyjście komunikacyjne LAN i WLAN
• dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnej z NIST

Wykonania konstrukcyjne:
- DMT345 - wykonanie dla temperatury pracy do +180°C, zakres pomiarowy -40...+100°C Td, dokładność ±2°C
- DMT346 - wykonanie dla temperatury pracy do +350 °C, zakres pomiarowy -25...+100°C Td, dokładność ±2°C
PRZENOŚNY  PRECYZYJNY MIERNIK PUNKTU ROSY DM70 Z WYŚWIETLACZEM GRAFICZNYM

Przenośny precyzyjny miernik wilgotności względnej i temperatury DM70 jest przyrządem, który doskonale, z dużą
dokładnością i powtarzalnością realizuje pomiar punktu rosy, współpracując z sondą DMP46, a także z pzretwornikami
cyfrowymi DMP132, DMP143, DPT146, DMT242, DMT152.

Charakterystyka użytkowa:
Zakres pomiarowy punktu rosy z sondą DMT46:  -50...+60°C Td, dokladność ± 2°C Td,  rozdzielczość 0,1°C
• Wyświetlacz graficzny z wskazaniem liczbowym oraz wykresem do śledszenia trendu lub wartości zarejestrowanych
• Funkcja rejestracji danych - pamięć 2700 wartości, interfejs USB, współpraca z programem Mi70Link
• Zasilacz sieciowy + bateria akumulatorów
• Odporna mechanicznie konstrukcja, duża stabilność także w trudnych warunkach pracy
• Dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnej z NIST

 
 
PRZENOŚNY ZESTAW PRÓBKUJĄCY DSS70A  Z MIERNIKIEM DM70

Zestaw  DRYCAP® Portable Sampling Systemjest kompaktowym rozwiązaniem dla potrzeb obiektowych sprawdzeń i
kalibracji czujników punktu rosy i weryfikacji parametrów medium, jeśli jest utrudniony dostęp do pomiaru
bezpośredniego, a także do poboru próbek z instalacji zawierającej zanieczyszczenia lub medium o wysokiej
temperaturze.

Charakterystyka użytkowa:
• umożliwia pomiary zarówno pod ciśnieniem, jak i w warunkach ciśnienia atmosferycznego
• Sensor Vaisala DRYCAP®  z opatentowaną funkcją autokalibracji
• W skład zestawu wchodzą:
- miernik DMP70
- celki próbkujące
- chłodnica spiralna
- pompka medium mierzonego
- walizka transportowa

PRZETWORNIK PUNKTU ROSY DMT242 DO ZASTOSOWAŃ OEM

Przetwornik DMT242 zapewnia dużą dokładność i powtarzalność pomiaru. Przeznaczony jest do pracy w szczególnie trudnych instalacjach przemysłowych.

Charakterystyka użytkowa:
• funkcja autokalibracji
• duża stabilność długoterminowa dla niskich temperatur punktu rosy
• zakres pomiarowy -60…+60 °C Td,  dokładność  ±2 °C Td
• odporny na kondensację pary wodnej
• obudowa w klasie szczelnośći IP65(NEMA 4) zabezpieczająca przed zapylenie, kurzem i kroplami wody
• możliwa instalacja bezpośrednio w instalacjach ciśnieniowych do 20 bar
• dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnej z NIST
• kompatybilny z miernikiem Vaisala DRYCAP®  DM70
• opcjonalnie wyświetlacz LED zasilany z pętli prądowej

Vaisala
Renomowany producent znanych i stosowanych od wielu lat  
mierników, przetworników i kalibratorów wilgotności  
względnej, temperatury punktu rosy oraz dwutlenku węgla w  
wykonaniu do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych.
Laboratorium producenta posiada akredytację FINAS w  
zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych wilgotności  
względnej i temperatury punktu rosy.

Vaisala
--> Aby złożyc zapytanie ofertowe, najwygodniej skorzystac z karty zamówienia