MHT410 PRZETWORNIK ZAWARTOŚCI WODY, WODORU H2 I TEMPERATURY W OLEJU TRANSFORMATOROWYM DO
CIĄGŁEGO   MONITORINGU INSTALACJI TRANSFORMATOROWYCH
MM70 z sondą pomiarową MMP78
· Pomiar ciągły olejów izolacyjnych
· Pomiar bezpośredni oleju, nie wymagający zastosowania pomp, separatorów itp.
· Sensor wilgoci i wodoru kontaktuje się bezpośrednio z medium w transformatorze
· Monitorowanie kondycji transformatora w czasie rzeczywistym
· Powiadamianie w sytuacjach awarii
· Unikalny projekt sondy pomiarowej: odporna i łatwa w instalacji
· Kompaktowa wielkość
· 5 -letnia standardowa gwarancja
· Izolowane wejścia i wyjścia
· Odporny elektromagnetycznie, w obudowie metalowej IP66
·      Regulowana głębokość zanurzenia sondy pomiarowej

Pomiar aktywności wody
MM70 mierzy zawartość wilgoci w oleju w warunkach aktywności wody (aw, ppm), wodoru H2 i temperatury (T). Aktywność wody
wskazywana jest bezpośrednio, jeśli istnieje w medium możliwość pojawienia się formacji wody wolnej.
Opcjonalny wyświetlacz cyfrowy zasilany z pętli prądowej
Przetwornik,  oprócz analogowych i cyfrowych wyjść pomiarowych posiada także opcję lokalnego wyświetlacza wartości
mierzonych, zasilanego z pętli prądowej i wyposażonego w przekaźnikowe wyjścia alarmowe o predefiniowanych nastawach
progów.
Podłączenie do komputera PC
Opcjonalnie stosowane oprogramowanie narzędziowe MI70 Link Windows®  umożliwia po podłączeniu miernika przez interfejs USB
pobranie danych zarejestrowanych w pamięci lub odczyt danych pomiarowych w czasie rzeczywistym.
Urządzenie posiada wyjątkowo pojemną pamięć nieulotną, pozwalającą na przechowywanie danych przez wiele lat
Sprawdzona technologia HUMICAP®
W sondzie zastosowano najnowszej generacji sensor Vaisala HUMICAP®  , zaprojektowany dla wymagających pomiarów wilgoci w
węglowodorach ciekłych. Sensor ten charakteryzuje się wyjątkową odpornością na substancje chemiczne, zachowując w tym
środowisku dokładność i powtarzalność pomiaru.
Długoletnia gwarancja
Przetwornik posiada 5 letnią gwarancję fabryczną
 
   
 
 

Vaisala
Renomowany producent znanych i stosowanych od wielu lat  
mierników, przetworników i kalibratorów wilgotności  
względnej, temperatury punktu rosy oraz dwutlenku węgla w  
wykonaniu do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych.
Laboratorium producenta posiada akredytację FINAS w  
zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych wilgotności  
względnej i temperatury punktu rosy.

Vaisala
MM70 - PRZENOŚNY MIERNIK INSPEKCYJNY DO POMIARU ZAWARTOŚCI WILGOCI W OLEJU

· Pomiar niezależny od typu, stopnia zużycia i temperatury oleju
· Podłączenie sondy pomiarowej przez zawór kulowy, nie wymagające poboru próbki
· Wytrzymała konstrukcja dla długotrwałego użytkowania
· Wyjątkowa odporność na wpływ temperatury i ciśnienia medium
· Rejestracja danych pomiarowych oraz współpraca z PC
· Sprawdzony, stosowany od ponad 15 lat  w pomiarach wilgoci w olejach sensor  Vaisala HUMICAP®
· Współpraca z innymi przetwornikami pomiarowymi firmy Vaisala
· Nie wymaga zastosowania próbki referencyjnej do rekalibracji
· Dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnym z NIST

Pomiar bezpośrednio w medium przez zawór kulowy
Sonda może był umieszczona bezpośrednio bez konieczności rozszczelniania układu czy pobierania próbki
Pomiar aktywności wody
MM70 mierzy zawartość wilgoci w oleju w warunkach aktywności wody (aw) i temperatury (T). Aktywność wody wskazywana
jest bezpośrednio, jeśli istnieje w medium możliwość pojawienia się formacji wody wolnej. Pomiar ten jest niezależny od
rodzaju, stopnia zużycia i temperatury oleju.
Funkcja kalkulacji zawartości wody w PPM
Miernik posiada zaimplementowaną funkcję wyświetlania zawartości wody w często stosowanej jednostce ppm. Użytkownik
ma możliwość wybrania jednego z trzech predefiniowanych typów oleju.
Wyświetlacz graficzny i numeryczny
Miernik MM70 posiada oparty na liście wyboru interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD. Mierzone parametry mogą być
wyświetlane w postaci liczbowej lub graficznej (wykres) oraz równocześnie zapisywane do pamięci nieulotnej. Możliwy jest
również wybór języka menu. Dostępna jest także opcja wyjścia analogowego.
Podłączenie do komputera PC
Opcjonalnie stosowane oprogramowanie narzędziowe MI70 Link Windows®  umożliwia po podłączeniu miernika przez
interfejs USB pobranie danych zarejestrowanych w pamięci lub odczyt danych pomiarowych w czasie rzeczywistym.
Sprawdzona technologia HUMICAP®
W sondzie miernika MM70 zastosowano najnowszej generacji sensor Vaisala HUMICAP®  , zaprojektowany dla wymagających
pomiarów wilgoci w węglowodorach ciekłych. Sensor ten charakteryzuje się wyjątkową odpornością na substancje
chemiczne, zachowując w tym środowisku dokładność i powtarzalność pomiaru.
Szybka kalibracja - 1 raz w roku
Miernik może być rekalibrowany w serwisie producenta lub też przez użytkownika przy użyciu standardowych wzorców
wilgotności.
Współpraca z wieloma sondami pomiarowymi
Miernik umożliwia podłączenie jednej lub dwóch sond pomiarowych równocześnie, także sond innych wielkości (np. punktu
rosy lub wilgotności względnej) . Podłączenie sondy na kanale II możliwe jest, gdy urządzenie nie jest podłączone do PC.