PRZETWORNIKI KLASY UŻYTKOWEJ Z SERII HMW90

Seria przetworników do montażu naściennego HMW90 z czujnikiem wilgotności i temperatury HUMICAP® Humidity dedykowane
do pomiarów w w pomieszczeniach.

Charakterystyka użytkowa serii HMW90:
• wykonania z wyjściami sygnałowymi temperatury i wilgotności względnej
• łatwy montaż i konfiguracja
• dokładność pomiaru  ±1.7%RH
• dostarczany z certyfikatem kalibracji
• wyświetlanie wielkości kalkulowanych (Td, x, h, Tw, a, T-Td)
• łatwo wymienne podzespoły ułatwiające obsługę długoterminową
• sensor wilgotności Humicap180R o wyjątkowej dokładności i stabilności parametrów

Wersje wykonań w serii HMW90:
TMW92 przetwornik temperatury z wyjściem prądowym
TMW93  przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym
HMW92(D) przetwornik temperatury i wilgotności względnej z wyjściem prądowym, wersja (D) z wyświetlaczem
HMW93(D)  przetwornik temperatury i wilgotności względnej z wyjściem napięciowym, wersja (D) z wyświetlaczem
HMW95(D)  przetwornik temperatury i wilgotności względnej z wyjściem cyfrowym, wersja (D) z wyświetlaczem
TMW90 przetwornik temperatury z konfigurowalnym wyjściem prądowym
HMW90 przetwornik temperatury i wilgotności względnej z konfigurowalnym wyjściem prądowym
Obudowy dostępne są w 4 wersjach kolorystycznych: białym, czarnym, szarym i kość słoniowa.

Typowe zakresy pomiarowe:
temperatura: -5...+55°C
wilgotność względna: 0...100%RH
 
PRZETWORNIKI KLASY UŻYTKOWEJ HMT120/ 130

Seria przetworników HUMICAP® temperatury i wilgotności względnej HMT120 i HMT130 przeznaczona do pomiarów
ciągłych w cleanroomach, instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz lżejszych warunkach przemysłowych.
Charakterystyka użytkowa:
• sensor wilgotności HUMICAP® 180R
• parametry pomiarowe lub kalkulowane: wilgotność względna, punkt rosy/ punkt szronu, temperatura termometru 
   mokrego, entalpia, wilgotność absolutna, współczynnik zmieszania, prężność pary i prężność pary nasyconej
• wyjście prądowe (pętla 2-przewodowa) lub napięciowe (3-przewodowe)
• wymienne sondy pomiarowe (łatwie utrzymanie obiektowe)
• duża dokładność i powtarzalność pomiaru
• odporność na zapylenie i agresywne chemicznie środowisko
• opcjonalny wyświetlacz LCD
• wyjście USB do podłączenia z komputerem (rekalibracja, obsługa)
• wykonanie naścienne z sondą zintegrowaną oraz odległościową
• możliwy do zastosowania w warunkach zewnętrznych z klatką  DTR502B
• stopień ochrony obudowy IP65

Typowe zakresy pomiarowe:
temperatura: -20...+60...+80°C, dokładność ±0,2°C
wilgotność względna: 0...100%RH, dokładność ± 1,0%RH w zakresie 0...90%RH, 1,7%RH w pozostałym zakresie
PRZETWORNIK WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ  HMP155

Charakterystyka użytkowa:
• sensor wilgotności: Vaisala HUMICAP®180R o wyjątkowej stabilności długoterminowej
• opcjonalnie: podgrzewana sonda lub chemiczne oczyszczanie
• wyjście serwisowe USB
• możliwy montaż w klatkach DTR13,  DTR502/503 lub w klatce Stevensona
• stopień ochrony sondy IP66
• opcjonalnie szybki czujnik temperatury
• różne wersje sygnałów wyjściowych: naapięciowe, RS-485, rezystancyjne Pt100
• zastosowanie:  meteorologia, stacje pogodowe drogowe i lotniskowe, wyposażenie pomiarowe

Typowe zakresy pomiarowe:
temperatura: -80...+20...+60°C, dokładność ±0,2°C
wilgotność względna: 0...100%RH, dokładność ± 1,0%RH w zakresie 0...90%RH, 1,7%RH w pozostałym zakresie

 
 
PRZETWORNIKI KLASY PRZEMYSŁOWEJ Z SERII HMP310

Przetworniki temperatury i wilgotności z serii HMT310s przeznaczone do pomiarów w wymagających instalacjach
przemysłowych.

Charakterystyka użytkowa:
• najnowszej generecji sensor HUMICAP®R zapewniający wysoką dokładność pomiaru i stabilność długoterminową
• odporność na zapylenie i agresywne chemicznie środowisko
• sondy małogabarytowe
• dostarczany z certyfikatem kalibracji odniesionej do wzorców NIST

Wersje konstrukcyjne wykonań:
HMT311 - do montażu naściennego, z sondą zintegrowaną
HMT313 - do montażu w kanałach wentylacyjnych i małych przestrzeniach
HMT314 - do instalacji wysokociśnieniowych do 100 bar oraz podciśnieniowych
HMT315 - wykonanie wysokotemperaturowe
HMT317 - do pomiarów w wysokiej wilgotności, z podgrzewaną sondą 
HMT318 - do instalacji i rurociągów pod ciśnieniem do 40 bar

Typowe zakresy pomiarowe:
temperatura: -40...-20...+180°C, dokładność ±0,2°C
wilgotność względna: 0...100%RH, dokładność ± 1,0%RH w zakresie 0...90%RH, 1,7%RH w pozostałym zakresie
PRZETWORNIKI KLASY PRZEMYSŁOWEJ Z SERII HMT330
Najwyższej klasy seria przetworników wilgotności i temperatury do szczególnie wymagajacych zastosowań
przemysłowych, gdzie oprócz wysokich wymagań odporności kontrukcyjnej istotne jest zachowanie wysokiej
dokładności i powtarzalności pomiarów.
Charakterystyka użytkowa:
• sensor wilgotności względnej HUMICAP®R
• metalowa obudowa o wysokiej szczelności
• opcjonalny wyświetlacz graficzny
• obsługa z poziomu menu lub przez program narzędziowy MI70-LINK
• opcjonalne analogowe i cyfrowe wyjścia pomiarowe
• opcjonalne skalowanie wyjść jako wielkości skorelowanych: punktu rosy/ punktu szronu,
   wilgotności absolutnej, temperatury termometry mokrego, entalpii, współczynnika zmieszania,
   prężności pary wodnej, prężności pary nasyconej
• opcjonalnie 10-letnia umowa gwarancyjna

Wersje konstrukcyjne wykonań:
HMT331 - do montażu naściennego, z sondą zintegrowaną
HMT333 - do montażu w kanałach wentylacyjnych i małych przestrzeniach
HMT334 - do instalacji wysokociśnieniowych do 100 bar oraz podciśnieniowych
HMT335 - wykonanie wysokotemperaturowe
HMT337 - do pomiarów w wysokiej wilgotności, z podgrzewaną sondą 
HMT338 - do instalacji i rurociągów pod ciśnieniem do 40 bar

Typowe zakresy pomiarowe:
temperatura: -40...-20...+180°C, dokładność ±0,2°C, rozdzielczość wskazania 0,01°C
wilgotność względna: 0...100%RH, dokładność ± 1,0%RH w zakresie 0...90%RH, 1,7%RH w pozostałym zakresie, rozdzielczość
wskazania 0,01%RH
 
 
PRZETWORNIKI KLASY PRZEMYSŁOWEJ DLA STEF Ex  Z SERII HMT360

Seria przetworników temperatury i wilgotności względnej HMT360 jest przeznaczony do pomiarów w większości kategorii
stref zagrożonych wybuchem.
Charakterystyka użytkowa:
• sensor wilgotności względnej HUMICAP®R
• sonda pomiarowa z wprowadzoną korekcją błędów, co umożliwia wymianę sondy na obiekcie bez konieczności 
   ręcznej rekalibracji
• wykonanie iskrobezpieczne całego przetwornika: sondy pomiarowej i obudowy (metalowy odlew, wysoka klasa
   szczelności)
• opcjonalny wyświetlacz graficzny
• obsługa z poziomu menu lub przez program narzędziowy MI70-LINK
• opcjonalne analogowe i cyfrowe wyjścia pomiarowe
• opcjonalne skalowanie wyjść jako wielkości skorelowanych: punktu rosy/ punktu szronu,
   wilgotności absolutnej, temperatury termometry mokrego, entalpii, współczynnika zmieszania,
   prężności pary wodnej, prężności pary nasyconej
• wersja do pomiaru gazu ziemnego
Wersje konstrukcyjne wykonań:
HMT361 - do montażu naściennego, z sondą zintegrowaną
HMT363 - do montażu w kanałach wentylacyjnych i małych przestrzeniach
HMT364 - do instalacji wysokociśnieniowych do 100 bar oraz podciśnieniowych
HMT365  - wykonanie wysokotemperaturowe
HMT367  - do pomiarów w wysokiej wilgotności
HMT368 - do instalacji i rurociągów pod ciśnieniem do 40 bar

Typowe zakresy pomiarowe:
temperatura: -70...-40...+60...+120...+180°C, dokładność ±0,2°C
wilgotność względna: 0...100%RH, dokładność ± 1,0%RH w zakresie 0...90%RH, 1,7%RH w pozostałym zakresie

PRZENOŚNY TERMOHIGROMETR Z WYŚWIETLACZEM GRAFICZNYM  HM40

Przenośny termohigrometr HM40 jest kompaktowym przyrządem zapewniającym dużą dokładność i powtarzalność pomiaru w
szerokim zakresie zastosowań.

Charakterystyka użytkowa:
Zakres pomiarowy wilgotności względnej:  0...100 %RH, dokładność @0...40°C ± 1,5%RH w zakresie 0...90%RH, 2,5%RH w
pozostałym zakresie
Zakres pomiarowy temperatury (i zakres temperatury pracy): -10 °C...+60 °C,  dokładność ±0,2°C w zakresie 0...40°C
• Parametry mierzone do wyboru na wyświetlaczu: wilgotność względna, temperatura, punkt rosy, temperatura termometru
mokrego, wilgotność absolutna, współczynnik zmieszania, entalpia
• Funkcja wykresu na wyświetlaczu graficznym umożliwia weryfikację stabilizacji warunków na obiekcie mierzonym
• kompaktowa i odporna mechanicznie obudowa
• funkcja HOLD dla zatrzymania i zachowania wskazania
• wymienne sonda pomiarowa HMP113, możliwa do kalibtracji przez użytkownika
• wersja z sondą zintegrowaną oraz z adaptorem do pomiarów odległościowych
 
 
PRZENOŚNY  PRECYZYJNY TERMOHIGROMETR/ KALIBRATOR
Z WYŚWIETLACZEM GRAFICZNYM  MI70 z sondami pomiarowymi HMP75, HMP76, HMP77

Przenośny precyzyjny miernik wilgotności względnej i temperatury HM70 jest przyrządem, który doskonale, z dużą
dokładnością i powtarzalnością realizuje pomiar wilgotności, temperatury i parametrów skorelowanych, jak i służy jako
kalibrator przetworników obiektowych z serii HMW/D 60/70, HMT100/120/130, HMT310, HMT330, HMT360.

Charakterystyka użytkowa:
Zakres pomiarowy wilgotności względnej:  0...100 %RH, dokładność @15...25°C ± 1,0%RH w zakresie 0...90%RH, 1,7%
RH
   w pozostałym zakresie, rozdzielczość 0,01%RH
Zakres pomiarowy temperatury, zależnie od wybranej spośród 3 wykonań sondy pomiarowej -70...-50...-20...+60...+
   120... +180 °C, dokładność @20°C ±0,2°C, rozdzielczość wskazania 0,01°C
• Wyświetlacz graficzny z wskazaniem liczbowym oraz wykresem do śledszenia trendu lub wartości zarejestrowanych
• Funkcja rejestracji danych - pamięć 2700 wartości, interfejs USB, współpraca z programem Mi70Link
•  Parametry mierzone do wyboru na wyświetlaczu i do rejestracji: wilgotność względna, temperatura, punkt rosy,
temperatura termometru mokrego, wilgotność absolutna, współczynnik zmieszania, entalpia
• Zasilacz sieciowy + bateria akumulatorów
• Opcjonalnie: podgrzewana i chemicznie oczyszczana sonda pomiarowa
• Odporna mechanicznie konstrukcja, duża stabilność także w trudnych warunkach pracy
• Dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnej z NIST
PRZENOŚNY  PRECYZYJNY TERMOHIGROMETR/ KALIBRATOR HMI41 z sondami pomiarowymi HMP42, HMP46

Przenośny precyzyjny miernik wilgotności względnej i temperatury MI40 jest przyrządem, który doskonale, z dużą
dokładnością i powtarzalnością realizuje pomiar wilgotności i parametrów skorelowanych, jak i służy jako kalibrator
przetworników  obiektowych z serii HMW/D 60/70, HMT100/120/130. Może współpracować z sondą HMP42 (o średnicy 4mm)
lub wysokotemperaturową HMP46.

Charakterystyka użytkowa:
Zakres pomiarowy wilgotności względnej:  0...100 %RH, dokładność @15...25°C ± 1,0%RH w zakresie 0...90%RH, 1,7%RH
   w pozostałym zakresie, rozdzielczość 0,1%RH
zakres pomiarowy temperatury:  -40 ... +100 °C, z sondą HMP46 krótkotrwały pomiar do +180 °C,
   dokładność @20°C ±0,2°C, rozdzielczość wskazania 0,1°C
• wskazanie parametrów kalkulowanych: punktu rosy, temperatury termometru mokrego, wilgotności absolutnej,
   współczynnika zmieszania
• pamięć do 100 pomiarów, komunikacja przez RS232 w trybie znakowym ASCII
• Dostarczany z certyfikatem kalibracji zgodnej z NIST
• opcjonalnie walizka transportowa i kabel do połączenia z portem serwisowym kalibrowanych przetworników
 
 
MODUŁ POMIAROWY WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ/ PUNKTU ROSY DO KOMÓR KLIMATYCZNYCH I INKUBATORÓW
HMM100

Moduł pomiarowy HMM100 dedykowany jest do pomiarów w komorach klimatycznych. Moduł posiada 1 wyjście analogowe
skalowane jako pomiarowe wilgotności względnej (RH) lub punktu rosy (Td).

Charakterystyka użytkowa:
• Pełna kompensacja temperaturowa w zakresie  -70°C ... +180°C
• szeroki zakres temperatury pracy, również w zakresie dla sterylizacji termicznej
• Sensor pomiarowy HUMICAP® 180R
• Łatwa kalibracja obiektowa z użyciem trymerów
• bezobsługowy
Zakres pomiarowy:
wilgotność względna:
0...100 %RH, dokładność @-20...40°C ± 2,0%RH w zakresie 0...90%RH, 3,0%RH w pozostałym zakresie,
wyjście 4...20mA (2-przewodowe), 0...1/5/10V, 0...20mA (3-przewodowe)
punkt rosy/ szronu:
-20...100°C, dokładność ±2°C, wyjście 4...20mA (2-przewodowe), 0...1/5/10V, 0...20mA (3-przewodowe)

 


 
Vaisala
Renomowany producent znanych i stosowanych od wielu lat  
mierników, przetworników i kalibratorów wilgotności  
względnej, temperatury punktu rosy oraz dwutlenku węgla w  
wykonaniu do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych.
Laboratorium producenta posiada akredytację FINAS w  
zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych wilgotności  
względnej i temperatury punktu rosy.

Vaisala
--> Aby złożyc zapytanie ofertowe, najwygodniej skorzystac z karty zamówienia