Eurolec
Eurolec Co.

Irlandzki producent kalibratorów temperatury typu dryblock  
oraz Ÿródeł temperatury do wzorcowania pirometrów, a  
także precyzyjnych termometrów cyfrowych.