Prezentacja Oprogramowania Madgetech 4.1
Prezentacja bezprzewodowego systemu montoringu
temperatury TempAlert
Prezentacja obsługi rejestratorów autonomicznych
Prezentacja rejestratorów do monitorowania temperatury i wilgotności   inkubacji
i przechowywania jajowywania jaj
Madgetech

Amerykański producent szerokiej gamy rejestratorów  
wielkości fizycznych: temperatury, wilgotności względnej,  
ciśnienia względnego i absolutnego, a także wielkości  
elektrycznych i geometrycznych.
Prezentacja Oprogramowania Madgetech 4.2
Skalowanie wskazania rejestratorów z serii Process
Broszura informacyjna -
rejestratory temperatury dla laboratoriów
Broszura informacyjna -
rejestratory z serii 1000IS-SS
do sterylizacji tlenkiem etylenu EtO
Broszura informacyjna -
rejestratory z serii 1000IS
do sterylizacji tlenkiem etylenu EtO
Madgetech