Koronawirus: jaką rolę odgrywają temperatura i wilgotność?

Wiele osób jest obecnie zainfekowanych koronawirusem. Liczba zakażeń COVID-19 stale rośnie. Oprócz obecnych środków przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa, podwyższona temperatura i dodatkowe nawilżanie powietrza w pomieszczeniach mogą zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się.


Dane badawcze dotyczące obecnego koronawirusa w połączeniu z wynikami epidemii SARS i epidemii MERS dostarczają nowych i interesujących informacji na temat warunków ich przenoszenia. Odporność wirusów na wilgotność i temperaturę powietrza została zbadana dokładniej.

Czy wysoka wilgotność może zahamować koronawirusa?
Wyniki badań pokazują, że niska wilgotność powietrza i bardzo niskie temperatury umożliwiają wirusom przetrwanie na powierzchni i w powietrzu przez długi czas. Żywotność była także długa w średnich temperaturach od 20°C do 30°C, ale tylko w połączeniu z niską wilgotnością powietrza. Bardzo wysokie temperatury powyżej 30°C inaktywują koronawirusy.1)

W nowych badaniach statystycznych z Chin dochodzi się również do wniosku, że wyższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza znacznie ograniczają rozprzestrzenianie się koronawirusa.2) W tym kontekście mówi się również o tym, że rozprzestrzenianie jest znacznie większe w obecnie zimniejszych regionach świata.

Zmniejsz ryzyko dla zdrowia poprzez nawilżanie powietrza.
Wirus jest przenoszony z człowieka na człowieka głównie w budynkach i transporcie publicznym, gdzie przebywają ludzie. Gdy temperatura zewnętrzna jest niska, pomieszczenia oraz środki transportu publicznego są ogrzewane. Wynikiem są zwykle temperatury od 20°C do 23°C w połączeniu z niską wilgotnością od 20% do 40%.

Te wartości temperatury i wilgotności są idealnymi warunkami klimatycznymi dla długiego przetrwania koronawirusów na powierzchniach lub w powietrzu. Zwiększa to ryzyko przeniesienia poprzez kontaktów i drogą kropelkową.


Krok 1: Określ temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu
Nie możesz sam wpływać na klimat zewnętrzny. Możesz jednak zapewnić optymalny klimat w pomieszczeniu: osobno kontrolujesz decydujące czynniki temperaturę i wilgotność.

Temperaturę mierzysz za pomocą termometru. Przyjemny dla ludzi zakres temperatur wynosi od 20°C do 23°C. Znacznie wyższa temperatura pokojowa na stałe obciąży organizm. Dlatego zaleca się zwiększenie wilgotności w celu zmniejszenia ryzyka infekcji w budynkach.

Do jednoczesnego pomiaru temperatury i wilgotności względnej potrzebny jest termohigrometr. Umieść lub powieś urządzenie pomiarowe w pokoju. Po krótkim czasie urządzenie podaje odpowiedni wynik w procentach.

Z urządzeniami TFA jesteś bezpieczny. Dokładne czujniki i sprawdzona jakość zapewniają wiarygodne zmierzone wartości.


Krok 2: dostosuj wilgotność powietrza
Aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia wirusów, ważne jest zwiększenie wilgotności. W tym kontekście wartość co najmniej 50% w budynkach jest uważana za optymalną.

Ponadto wilgotne powietrze w pomieszczeniu poprawia funkcję obronną dróg oddechowych u zdrowych ludzi. Odkryj nasze wskazówki dotyczące optymalnej wilgotności powietrza. Dajemy Ci proste narzędzia do aktywnej walki z wirusem.

Zwiększony udział świeżego powietrza powinien skutkować dodatkową redukcją ryzyka. W rezultacie wentylacja może zmniejszyć ryzyko infekcji wirusami. Dlatego zwróć uwagę na wskazówki dotyczące prawidłowej wentylacji. Poprawiony klimat wewnętrzny ma również tę zaletę, że błony śluzowe jamy ustnej i nosa nie wysychają zbyt mocno, wzmacniając w ten sposób układ odpornościowy w obronie przed wirusami.

Źródła:
1) Hugentobler, W.: Optimale Luftfeuchte senkt Corona Ausbreitungsrisiko. Pressemitteilung Condair Systems GmbH. 02.032020.
2) Wang, J. et al: High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19. SSRN. 09.03.2020.

20 Marzec 2020, autor: Kerstin Dostmann
Opracowano na podstawie materiałów internetowych TFA Dostmann GmbH


Informacja dodatkowa:

W przypadku wyboru urządzeń do pomiaru wilgotności względnej powietrza należy zwrócić uwagę na:

- dolny zakres pomiarowy wilgotności względnej powietrza
Obecnie najczęściej stosowane termohigrometrach klasy ekonomicznej i domowej oraz stacjach pogodowych czujniki pozwalają na pomiar od 20% RH, co w warunkach ogrzewania, przy przegrzanych pomieszczeniach, oznacza brak możliwości wykonania pomiaru. Rekomendujemy modele o zakresie pomiarowym od co najmniej 10% RH.

- dokładność pomiaru przyrządu
W urządzeniach grupy ekonomicznej często nie jest podawana przez producentów dokładność pomiaru, co wynika z klasy i stabilności zastosowanego czujnika.
W przypadku proponowanych przez nas urządzeń podajemy dokładności zgodne z danymi producenta, oferujemy także, jako opcję, indywidualne świadectwo wzorcowania. Jest to dokument metrologiczny, sporządzany w naszym renomowanym laboratorium wzorcującym, na podstawie dokonanego indywidualnego badania przyrządu.
Celem tego badania jest określenie rzeczywistej dokładności pomiaru konkretnego egzemplarza przyrządu, a wystawione na jego podstawie świadectwo wzorcowania, stanowi jedyne wiarygodne źródło danych o dokładności przyrządu pomiarowego, na przykład termohigrometru do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu.Informacja dodatkowa EMD Laboratorium Pomiarowe i Wzorcujące, Systemy Pomiarowe

Przeczytaj również nasze materiały odnośnie pomiarów pirometrem. Znajdziesz tam informacje praktyczne oraz uzasadnienie, dlaczego nie zaleca się do pomiaru temperatury ciała pirometrów typu technicznego.