Laboratorium Pomiarowe i Wzorcujące

Nasze Laboratorium specjalizuje się w pomiarach kwalifikacyjnych   laboratoryjnej aparatury pomocniczej i badawczej, a   także obiektów o kontrolowanych warunkach   środowiskowych. Prowadzi również wzorcowania urządzeń   pomiarowych temperatury, wilgotności względnej,   temperatury punktu rosy oraz ciśnienia. 
Nasz system jakości wdrożyliśmy i rozwijamy zgodnie z   wytycznymi normy PN-EN ISO 17025. Laboratorium jest członkiem rzeczywistym nr 830 Klubu Polskich Laboratoriów POLLAB.

Zakres usług metrologicznych