KOMÓRKI PUNKTÓW STAŁYCH TEMPERATURY
Punkty stałe temperatury dla potrzeb wzorcowania i zachowania ścieżki spójności pomiarowej realizowane są w komórkach punktów stałych, posiadających specjalną
kontrukcję, umożliwiającą po wprowadzeniu substancji realizację zjawiska fazowego oraz wprowadzenie termometru wzorcowanego w oparciu o tę metodę. Aparatem
pomocniczym jest termostat, realizujący odpowiednią temperaturę, w którym umieszcza się komórkę mającą uzyskać temperaturę niezbędną do poprawnej obserwacji
zjawiska fazowego.
Dość dobrze obrazuje to poniższy film, prezentujący przygotowanie komórki punktu potrójnego wody:
 
Drugi film przedstawia także skrót informacji teoretycznych i praktycznych o realizacji,  obserwacji i wykorzystaniu zjawiska punktu potrójnego wody:
HIERARCHIA WZORCÓW
Wzorce podstawowe (pierwotne, państwowe), wzorce definicyjnych punktów stałych temperatury
Wzorce I rzędu - termometry wysokiej precyzji i dokładności odniesione do wzorca państwowego (pierwotnego) bezpośrednio
Wzorce II rzędu - termometry wysokiej precyzji i dokładności, odniesione do wzorca I rzędu metodą porównawczą
Wzorce III rzędu - termometry referencyjne i użytkowe odpowiedniej klasy dokładności, odniesione do wzorca II rzędu metodą porównawczą.

Warto zwrócić uwagę zarówno na wartość zdolności pomiarowej dla wzorca państwowego, jak i na fakt zmniejszania zdolności pomiarowej dla wzorców kolejnych
rzędów, na co wpływa nie tylko zastosowane stanowisko pomiarowe i parametry techniczne wzorca, ale także niepewność wzorcowania rosnąca geometrycznie w
kolejnych odniesieniach.
Copyright © 2014 by EMD Systemy Pomiarowe ·  All Rights reserved  · e-mail: emd@emd.net.pl
BAZA WIEDZY

Bazując na wieloletnim doświadczeniu służymy również naszą  
wiedzą techniczną z zakresu technik pomiarowych wielkości  
fizycznych. Na stronach z tej grupy zamieszczać będziemy  
przydatne wiadomości dla użytkowników urządzeń  
pomiarowych, a także dla wdrażających oraz utrzymujących  
normatywne zarządzanie jakością.
Zjawisko
Temperatura wg MST-90
Uwagi
Zero absolutne
0 K
-273,15°C
 
Punkt potrójny neonu Ne
24,5561 K
-248,5939°C
 
Punkt potrójny tlenu O2
54,3584 K
-218,7916°C
 
Punkt potrójny argonu Ar
83,8058 K
-189,3442°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,0009 °C
Punkt potrójny rtęci Hg
234,3156 K
-38,8344°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,0007 °C
Punkt potrójny wody H2O
273,16 K
0,01°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,00011 °C
Punkt topnienia galu Ga
302,9146 K
29,7646°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,00085 °C
Punkt krzepnięcia indu In
429,7485 K
156,5985°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,0018 °C
Punkt krzepnięcia cyny Sn
505,078 K
231,928°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,00145 °C
Punkt krzepnięcia cynku Zn
692,677 K
419,527°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,00165 °C
Punkt krzepnięcia aluminium Al
933,473 K
660,323°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,00395 °C
Punkt krzepnięcia srebra Ag
1234,93 K
961,78°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,0049 °C
Punkt krzepnięcia złota Au
1337,33 K
1064,18°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,2 °C
Punkt krzepnięcia miedzi Cu
1357,77 K
1084,62°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 0,2 °C
Punkt topnienia palladu Pd
1826,65 K
1553,5°C
Realizowany w Głównym Urzędzie Miar,
zdolność pomiarowa 1,5 °C
*** Uwaga: zdolność pomiarową podano w uproszczeniu do najlepszej zdolności pomiarowej dla danego punktu stałego, stosując wyłącznie kryterium wzorca i metody.
WZORCE TEMPERATURY
Podstawowym (pierwotnym) wzorcem temperatury jest zjawisko przemiany fazowej, zachodzące dla konkretnej substancji w określonej temperaturze rzeczywistej w
określonych brzegowych warunkach otoczenia. Zmiana stanu skupienia lub występowanie punktu potrójnego, to znaczy równowagi trzech faz: stałej, ciekłej i gazowej to
zjawiska dokładnie zbadane, choć zależne także od czystości chemicznej i fizycznej substancji. Przyjęta i stosowana skala temperatury MST-90 jest skalą
termodynamiczną.
W oparciu o te zjawiska przyjęto i stosuje się skalę temperatury MST-90, której definicyjne punkty stałe podajemy w tabeli poniżej.
Termometria