Szanowni Państwo!
Wdrożyliśmy przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Państwa dane osobowe.
Nowe zasady ochrony danych osobowych będą obowiązywać od 25 maja 2018 roku.


Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez EMD Systemy Pomiarowe Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Chcemy aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów EMD Systemy Pomiarowe. Dlatego prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej Informacji o ochronie danych osobowych.

Informacja o ochronie danych osobowych
EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Obornickiej 117, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas dokonywania procesu zakupu sprzedaży ( Dane osobowe), tj.:
imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
realizacji Państwa zamówień, oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
realizacji obowiązków EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, także ich archiwizacji,
ochrony praw EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek płatności,
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody.
EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek może przekazywać Dane osobowe następującym stronom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
podmiotom, z którymi EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek przewidzianych prawem, ochrony praw EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi metrologiczne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi firma współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek oraz wymogami prawa,
organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).
EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Macie Państwo prawo do:
żądania dostępu do Danych osobowych.
sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.
usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym").
ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych.
przenoszenia Danych osobowych. Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek macie Państwo prawo przesłać innemu podmiotowi,
sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na EMD Systemy Pomiarowe Mirosław Drążek może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: pod adresem e-mail emd@emd.net.pl lub tel. +61 659 07 89.