SPRAWDZENIA KWALIFIKACYJNE
I WALIDACJE
WZORCOWANIE URZĄDZEŃ
POMIAROWYCH
W stacjonarnym Laboratorium wykonujemy wzorcowania
urządzeń pomiarowych temperatury, wilgotności względnej i
ciśnienia:
<> termometry elektroniczne
<> termometry cieczowe
<> termometry bimetaliczne
<> czujniki, przetworniki i rejestratory temperatury
<> termohigrometry elektroniczne
<> termohigrometry włosowe i psychrometry
<> przetworniki i rejestratory wilgotności względnej
<> manometry ciśnienia względnego do 30bar
<> przetworniki i rejestratory ciśnienia względnego do 35 bar
Copyright © 2014 by EMD Systemy Pomiarowe ·  All Rights reserved  · e-mail: emd@emd.net.pl
Nasze Laboratorium przeprowadza sprawdzenia
następujących urządzeń i obiektów w siedzibie klienta:
<> inkubatorów i cieplarek
<> chłodziarek
<> zamrażarek do -85°C
<> komór klimatycznych
<> łaźni wodnych
<> termocyklerów
<> termobloków
<> komór laminarnych
<> komór wzrostowych
<> wyciągów (dygestoriów) laboratoryjnych
<> pomieszczeń i pojazdów termostatycznych
Zapytanie o cenę wykonania usługi
Nazwa firmy/ instytucji
Osoba do kontaktu
Telefon:
E-mail:
Rodzaj urządzenia
Ilość punktów pomiarowych dla wzorcowania
Rodzaj aparatury pomocniczej
Wielkość urządzenia
Liczba poziomów/ punktów pomiarowych
Liczba temperatur pracy
Komentarz:
laboratorium
LABORATORIUM POMIAROWE               
I WZORCUJĄCE
Specjalizuje się w pomiarach kwalifikacyjnych  
laboratoryjnej aparatury pomocniczej i badawczej, a  
także obiektów o kontrolowanych warunkach  
środowiskowych. Prowadzi również wzorcowania urządzeń  
pomiarowych temperatury, wilgotności względnej,  
temperatury punktu rosy oraz ciśnienia.  
Nasz system jakości wdrożyliśmy i rozwijamy zgodnie z  
wytycznymi normy PN-EN ISO 17025. Laboratorium jest  
członkiem nr 830 Klubu Polskich Laboratoriów POLLAB.