Renomowany producent znanych i stosowanych od wielu lat  mierników, przetworników i rejestratorów  wielkości fizycznych: temperatury, wilgotności względnej i parametrów skorelowanych, a także urządzeń i czujników pomiarowych parametrów środowiska: natężenia oświetlenia, prędkości przepływu powietrza. Do naszej oferty włączamy również mierniki elektrochemiczne tego producenta. Laboratorium firmy posiada akredytację Accredia w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych wilgotności   względnej, temperatury i temperatury punktu rosy.

katalogi i materiały do pobrania

Bezprzewodowy system pomiaru i rejestracji HD35
Bezprzewodowy system pomiaru i rejestracji HD35
HD208 loggery temperatury i wilgotności względnej Delta OHM
HD208 loggery temperatury i wilgotności względnej Delta OHM
HD31 miernik wieloparamatrowy wielofunkcyjny Delta OHM
HD31 miernik wieloparamatrowy wielofunkcyjny Delta OHM
Katalog główny Delta OHM 2016/ 2017
Katalog główny Delta OHM 2016/ 2017
Pomiar temperatury
Pomiar temperatury
Mierniki temperatury serii HD21xx Delta OHM
Mierniki temperatury serii HD21xx Delta OHM
Pomiaro wilgotności względnej
Pomiaro wilgotności względnej
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Rejestratory/ dataloggery
Rejestratory/ dataloggery
Mierniki wieloparametrowe
Mierniki wieloparametrowe
Analiza wody
Analiza wody
Jakość powietrza - pomiar CO i CO2
Jakość powietrza - pomiar CO i CO2
Fotometria
Fotometria
Rozwiązania dla paneli fotowoltaicznych
Rozwiązania dla paneli fotowoltaicznych